EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE BİRİMİ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİ PLANI
27 Eylül 2019

KURUMSAL AMAÇ: Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için evde sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulamasını sağlamaktır.

KURUMSAL HEDEFLER:

1)Evde Sağlık Hizmetleri biriminde sunulan her türlü sağlık hizmetlerinin, hasta ve yakınlarının memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

 

2)Evde Sağlık Hizmetleri biriminde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak.

 

3)Koordinasyon merkezimize bağlı birimlerdeki fiziki koşul yetersizliklerini giderebilmek için düzenlemeler yapmak

 

4)Evde Sağlık Hizmetleri birimlerindeki personel ve araç eksikliklerini gidermek için gerekli düzenlemeler yapmak.

 

5)Evde Sağlık Hizmetleri birimlerindeki eksikliklerin tespiti ve düzenlemeleri için bir komisyon kurulmasını sağlamak.